Απεντόμωση ξυλοφάγων εντόμων

Υπηρεσίες απεντόμωσης για ξυλοφάγα έντομα (σαράκι)

Μία πολύπλοκη μέθοδος καταπολέμησης ξυλοφάγων παρασίτων, που βασίζεται στη χρήση ειδικών εντομοκτόνων, σε καλά σφραγισμένο χώρο.

Απεντόμωση κτιρίων

Η απεντόμωση ολόκληρου του κτιρίου χρησιμοποιείται για την εξάλειψη της προσβολής από το εσωτερικό του οικοδομικού ιστού σε μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων έως κατοικίες, όταν οι προσβολές από παράσιτα είναι σοβαρές και τα εναλλακτικά μέτρα εξάλειψης των παρασίτων είναι ανεπαρκή.

Απεντόμωση επίπλων (στατικός)

Εφαρμόζεται ειδική απεντόμωση εμπορευματοκιβωτίων και επεξεργασία ενός εμπορεύματος σε ένα τυπικό εμπορευματοκιβώτιο αποστολής ή στο ίδιο το άδειο κιβώτιο, για την εξάλειψη των παρασίτων και την απομάκρυνση του κινδύνου παρασίτων ή ασθενειών από την είσοδο ή την έξοδο από μια χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες

Υπηρεσίες απολύμανσης

Υπηρεσίες απολύμανσης

Η Άξων Απολυμαντική παρέχει γρήγορη ανταπόκριση, στις υπηρεσίες απολύμανσης για να προστατεύσει την επιχείρησή σας αλλά και το σπίτι σας από μολυσματικά βακτήρια, ιούς και ασθένειες.

Περισσότερα

Συσκευές αποστείρωσης αέρα

Η συσκευή αποστείρωσης είναι απολύτως ασφαλής για χρήση σε διαρκώς κατειλημμένους χώρους, όπου δημιουργούνται βακτήρια και σε πολλές περιπτώσεις ο τακτικός καθαρισμός και η απολύμανση δεν επαρκούν.

Περισσότερα

Ψαράκια

Τα ψαράκια (Lepisma saccharina – λέπισμα το αργυρόχρουν) είναι έντομα που πήραν το όνομά τους λόγω του σχήματός τους, γκιρζωπού προς σταχτί χρώματος, μεγέθους περίπου 12 χιλιοστά και σκεπάζονται από ασημί λέπια

Περισσότερα