Καταπολέμηση παρασίτων στην επεξεργασία τροφίμων και ποτών

Από το 2007 μας εμπιστεύονται εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων οι οποίες εφαρμόζουν πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων (HACCP).

Όταν τα τρόφιμα βρίσκονται στον πυρήνα της επιχείρησής σας, τίποτα δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη. Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε τις νέες τεχνολογίες και παρέχουμε καινοτόμες λύσεις για να προσφέρουμε την επόμενη γενιά προϊόντων και υπηρεσιών που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τη διαφάνεια, να διαχειριστείτε προληπτικά τους κινδύνους και να διασφαλίσετε την ασφάλεια των τροφίμων.

Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων

Η εταιρεία μας μπορεί να εφαρμόσει ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης παρασίτων, προσαρμοσμένα στον δικό σας χώρο επεξεργασίας τροφίμων για να διασφαλίσει τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας τροφίμων σε ολόκληρη την επιχείρησή σας, υποστηρίζοντας πλήρως τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τους εξωτερικούς ελέγχους για άδειες και πιστοποιήσεις.

Πρωτοποριακές λύσεις

Προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις αλλαγές (τύποι παρασίτων, νομοθετική ζήτηση) και εκμεταλλευόμαστε την πιο πρόσφατη τεχνολογία και καινοτομίες για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας διατηρούν τα υψηλότερα επίπεδα ελέγχου παρασίτων.

Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων

Προσφέρουμε αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις διαχείρισης παρασίτων για την προληπτική πρόληψη του κινδύνου και των επιπτώσεων από δαπανηρές προσβολές παρασίτων.