Έλεγχος παρασίτων για εταιρείες logistics

Οι προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες της Άξων Απολυμαντική επιτρέπουν στις επιχειρήσεις αποθηκών και logistics να διασφαλίζουν ότι τα αγαθά, τα οχήματα και οι εγκαταστάσεις παραμένουν ασφαλείς από παράσιτα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Κατανοούμε τις μοναδικές προκλήσεις του κλάδου και πώς κάθε χρόνο τα παράσιτα προκαλούν τεράστιες οικονομικές απώλειες. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολα διαχειρισιμο, καθώς οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού αυξάνονται σε πολυπλοκότητα και οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους συνεχώς μεταβαλλόμενους νόμους και κανονισμούς.

Προστασία των εταιρειών μεταφορών και logistics από δαπανηρές προσβολές παρασίτων

Εργαζόμαστε προληπτικά με τους πελάτες μας για να παρέχουμε τα υψηλότερα επίπεδα διαχείρισης κινδύνου, διαβεβαίωσης και ανταπόκρισης.