Θερμική επεξεργασία

Μη χημική επεξεργασία με ξηρό υπέρθερμο ατμό για την καταπολέμηση κοριών

Η Άξωνθερμ είναι μια εναλλακτική υπηρεσία, που βασίζεται στην εφαρμογή θερμότητας και όχι σε χημικές ουσίες. Στοχεύει στην αποτελεσματική καταπολέμηση κυρίως των κοριών αλλά και παρασίτων αποθηκευμένων προϊόντων, σκώρου και ξυλοφάγων εντόμων, χωρίς να προκαλεί ζημιά σε αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, υφάσματα).  Συνήθως αρκεί μία θεραπευτική εφαρμογή και χρησιμοποιείται κυρίως σε ξενοδοχεία, ξενώνες, γηροκομεία αλλά και σε οικιακά ακίνητα, ιδιαίτερα μετά την τελευταία έξαρση που έχει παρατηρηθεί και στη χώρα μας.


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα

  • Καταπολέμηση παρασίτων χωρίς χημικά
  • Άμεση επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων περιοχών 
  • Προστασία της φήμης της επιχείρησής σας
  • Ελαχιστοποίηση κόστους αντικατάστασης των περιοχών που έχουν προσβληθεί

Περισσότερες πληροφορίες

Ανατολική Κατσαρίδα

Ανατολική Κατσαρίδα

Το είδος αυτό απαντάται κάτω από οικιακά απορρίμματα, πέτρες, φύλλα κ.ά. Σε κτίρια, εμφανίζεται σε υπόγεια, αεραγωγούς και αποχετεύσεις. Μπορεί να αναρριχηθεί από σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης στα ανώτερα πατώματα πολυόροφων κτιρίων. Προτιμά ως τροφή τα αμυλούχα τρόφιμα.

Περισσότερα

Προστασία γατών από πτώση

Με εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση ειδικών διχτυών για γάτες για την προστασία τους από πτώσεις. Με την άρτια τοποθέτησή τους προστατεύουμε αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας κατοικίδια.

Περισσότερα

Γρύλλοι

Όταν απαιτείται αντιμετώπιση γίνεται με την εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών στα σημεία συνάθροισης ή μετακίνησης τους. Τα παρασιτοκτόνα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, είναι τα ίδια που χρησιμοποιούνται και για την καταπολέμηση άλλων ερπόντων εντόμων (π.χ. κατσαρίδες, μυρμήγκια).

Περισσότερα