Για την ΑΞΩΝ Απολυμαντική

Από το 2007, η ΑΞΩΝ Απολυμαντική παρέχει καινοτόμες εμπορικές και οικιακές λύσεις ελέγχου παρασίτων για την προστασία των ανθρώπων και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Η αποστολή μας είναι να προστατεύουμε τους ανθρώπους και να βελτιώνουμε τις ζωές παρέχοντας λύσεις ελέγχου παρασίτων που διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία. Προσφέρουμε μια πλήρη σειρά υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων και λύσεων για εμπορικές και οικιακές ιδιοκτησίες, συμπεριλαμβανομένων κοινών παρασίτων όπως τρωκτικά, μύγες, έντομα αποθηκευμένων προϊόντων, δήγματα εντόμων και πτηνών σε άλλα είδη άγριας ζωής.

Με γνώμονα την πελατοκεντρική καινοτομία, οι λύσεις μας για τον έλεγχο των παρασίτων ενσωματώνουν κυρίως στρατηγικές πρόληψης αλλά και ανταπόκρισης στην ενίσχυση της προστασίας της επιχείρησής σας μέσω ενός συνεπούς, συνεχούς προγράμματος διαχείρισης παρασίτων.

Η Άξων Απολυμαντική ξεκίνησε ως ιδέα του Γεωπόνου Τηλέμαχου Χαιρετάκη και έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστη και αναγνωρίσιμη εμπορική εταιρεία ελέγχου παρασίτων στα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε τα σπίτια και τις επιχειρήσεις από επιβλαβείς προσβολές παρασίτων μέσω της τεχνογνωσίας των παρασίτων, της ποιότητας των υπηρεσιών και της καινοτομίας.

Βοηθάμε τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες τάσεις, να ανταποκριθούν στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις, να λύσουν σύνθετες προκλήσεις για τα παράσιτα και να προστατεύσουμε τα εμπορικά σήματα τους.

Υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων για το σπίτι ή τη μικρή σας επιχείρηση, η Άξων Απολυμαντική μπορεί να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τις οικιακές ή εμπορικές σας ανάγκες ελέγχου παρασίτων.