Η δέσμευση της Άξων Απολυμαντική στους ανθρώπους και το περιβάλλον

Στην Άξων Απολυμαντική, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τους ανθρώπους και να βελτιώνουμε τις ζωές μας. 
Αυτό το κάνουμε παρέχοντας ουσιαστικό έλεγχο παρασίτων για την προστασία των πελατών μας στο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας τους.

Παροχή βιώσιμων λύσεων ελέγχου παρασίτων

Για εμάς, αειφορία σημαίνει να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με υπευθυνότητα και να προστατεύουμε το περιβάλλον ενεργώντας με τον πιο υπεύθυνο τρόπο. Εστιάζουμε στην ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη μείωση των εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα και τη χρήση των φυσικών πόρων για την ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και διαδικασιών.

Η δέσμευση της Άξων Απολυμαντική για περιβαλλοντική ευθύνη

Η περιβαλλοντική εστίαση της Εταιρείας μας είναι να χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποτελεσματικά προκειμένου να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών, της κατανάλωσης νερού και ενέργειας). Οι κύριες εκπομπές μας προέρχονται από την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος.