Τηλέμαχος Χαιρετάκης

Διοίκηση
Γεωπόνος Α.Π.Θ.
MBA Πολυτ. Κρήτης

Νταμαδάκη Βίκυ

Γραμματειακή
Υποστήριξη

Τζένη Καβουλάκη

Γεωπόνος
Γ.Π.Α. MSc

Γιώτα Βογιατζάκη

Στατιστικός Οικ.
Παν. Αθηνών

Ζωφάκης Γιώργος

Τεχνικός
Εφαρμογών

Παξιμαδάκης Στέλιος

Τεχνικός
Εφαρμογών

Νιολάκης Μιχάλης

Τεχνικός
Εφαρμογών

Γκουτζιώτης Αντώνης

Τεχνικός
Εφαρμογών

Ζαχαρίας Σκαράκης

Γεωπόνος Α.Π.Θ.
Τεχνικός Εφαρμογών