Τηλέμαχος Χαιρετάκης

Διοίκηση
Γεωπόνος Α.Π.Θ.
MBA Πολυτ. Κρήτης

Βίκυ Νταμαδάκη

Γραμματειακή
Υποστήριξη

Γιώτα Βογιατζάκη

Στατιστικός Οικ.
Παν. Αθηνών

Γιώργος Ζωφάκης

Τεχνικός
Εφαρμογών

Αντώνης Γκουτζιώτης

Τεχνικός
Εφαρμογών

Μιχάλης Νιολάκης

Τεχνικός
Εφαρμογών