Συσκευές αποστείρωσης αέρα

Η υγεία μας μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά από την κακή ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους.
Η συσκευή αποστείρωσης είναι απολύτως ασφαλής για χρήση σε διαρκώς κατειλημμένους χώρους, όπου δημιουργούνται βακτήρια και σε πολλές περιπτώσεις ο τακτικός καθαρισμός και η απολύμανση δεν επαρκούν.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες ή για μια επίσκεψη στο χώρο σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανατολική Κατσαρίδα

Ανατολική Κατσαρίδα

Το είδος αυτό απαντάται κάτω από οικιακά απορρίμματα, πέτρες, φύλλα κ.ά. Σε κτίρια, εμφανίζεται σε υπόγεια, αεραγωγούς και αποχετεύσεις. Μπορεί να αναρριχηθεί από σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης στα ανώτερα πατώματα πολυόροφων κτιρίων. Προτιμά ως τροφή τα αμυλούχα τρόφιμα.

Περισσότερα