Στην Άξων Απολυμαντική αποστολή μας αποτελεί η προστασία του ανθρώπου και η συνεχής βελτίωση της καθημερινής του πραγματικότητας. Από το 2007 προστατεύουμε τους ανθρώπους, τα σπίτια και τις επιχειρήσεις από τους κινδύνους της κακής υγιεινής και των ασθενειών που μεταδίδονται από παράσιτα και επιβλαβείς οργανισμούς
Πιστεύουμε ότι η καινοτομία είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας εξοπλίζουμε τους συναδέλφους μας της πρώτης γραμμής με τα εργαλεία και τις λύσεις που χρειάζονται για να παρέχουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων. Δεσμευόμαστε στη αειφορία και στην εξερεύνηση της χρήσης πιο πράσινων, μη τοξικών λύσεων, ενώ συνεχίζουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα υψηλά επίπεδα προστασίας από παράσιτα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις τους.

Εμπορικές υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων και απολύμανσης

Διατηρούμε το προσωπικό, τους πελάτες και τη φήμη της επωνυμίας σας προστατευμένα με κορυφαίες στον κλάδο υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων που είναι προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας και υποστηρίζουν πλήρως τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Με την υγιεινή να παραμένει προτεραιότητα στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, οι υπηρεσίες απολύμανσής μας μπορούν να διατηρήσουν την επιχείρησή σας, το προσωπικό και τους πελάτες σας προστατευμένους τώρα και να βοηθήσουν στην προστασία των εγκαταστάσεων σας για το μέλλον.

Εξειδίκευση

Η Άξων Απολυμαντική έχει μεγάλη εμπειρία σε επιχειρηματικούς τομείς και μπορεί να εφαρμόσει πολλούς τρόπους διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών προσαρμοσμένων στις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών, υποστηρίζοντας πλήρως τους απαιτούμενους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας.

Εμπόριο Τροφίμων