Απεντόμωση

Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις ελέγχου παρασίτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, συμβάλλοντας στην προστασία του προσωπικού, των πελατών και της φήμης της επωνυμίας σας.

Παρέχουμε εξειδικευμένες, αξιόπιστες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης παρασίτων σε εμπορικούς και οικιακούς πελάτες.

Τι είναι η απεντόμωση:
Απεντόμωση είναι η χημική καταπολέμηση των εντόμων που στηρίζεται στη χρήση διαφόρων εντομοκτόνων σκευασμάτων που σκοπό έχουν να θανατώσουν, να παρεμποδίσουν ή να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των εντόμων που θεωρούνται εχθροί ή παράσιτα ενός συστήματος.

Τι κάνουμε…

Καταστολή εισβολής εντόμων

Με κατασταλτικούς ψεκασμούς και με εντομοκτόνα ταχείας δράσης διασφαλίζουμε τη δραστική μείωση του πληθυσμού και τον αποτελεσματικό έλεγχό τους.

Καταπολέμηση των εντόμων και των εστιών τους.

Aπώθηση των επιβλαβών για τη δημόσια υγεία εντόμων (ιπταμένων και ερπόντων) από Ιδιωτικούς, Επαγγελματικούς και Δημόσιους χώρους.

Πρόληψη εισβολής εντόμων

Με υπολειμματικούς ψεκασμούς, εμβολιασμό με gel, κολλητικές παγίδες και εντομοπαγίδες διασφαλίζουμε τον αποτελεσματικό έλεγχο του πληθυσμού τους.

Όλα τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούμε:

  • Είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια
  • Δε λεκιάζουν
  • Δε διαβρώνουν τις ψεκασμένες επιφάνειες

 

Μετά από κάθε εφαρμογή:

Χορηγούμε  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ απεντόμωσης, για κάθε υγειονομικό έλεγχο.