Κατσαρίδα φρεατίων

Κατσαρίδα κουζίνας

Πουλιά

Σαράκι ξύλου

Ποντικός φρεατίων

Αρουραίος της στέγης

Οικιακός ποντικός

Τερμίτες

Ψύλλος

Ψαράκι

Μύγα

Μυρμήγκια

Κοριός

Σκορπιός

Αράχνες

Ακάρεα

Κουνούπια

Σκνίπα

Drosophila (Μικρή Μύγα Κρασιού ή Φρούτων)

Σφήκες

Κάμπια του πεύκου

Μυριόποδα & Σαραντοποδαρούσες

Φίδια

Σκαθάρια του αγρού

Γρύλλος

Έντομα αποθηκευμένων τροφίμων