Αράχνες

 Βρίσκεται σε κτίρια, στους τοίχους και στα υπόγεια. H μεσογειακή αράχνη (Loxosceles rufescens) βρίσκεται συνήθως σε αποθήκες, σοφίτες, κάτω από πέτρες ή σωρούς ξύλων.

Αράχνες αντιμετώπιση

Αράχνες αντιμετώπιση

Ταξινόμηση

Ανήκουν στην κλάση Αραχνοειδή (Arachnoidea) και δεν έχουν τα γνωστά χαρακτηριστικά των εντόμων (τρία σωματικά μέρη, έξι πόδια κ.λ.π.). Το σώμα τους χωρίζεται σε δύο μέρη, τον κεφαλοθώρακα και την κοιλία.

Βιολογία

H κοινή οικιακή αράχνη έχει μήκος περίπου 10 mm χωρίς τα πόδια. Το θηλυκό γεννά περίπου 250 αυγά μέσα σε μεταξένιο σάκο που τοποθετείται στο κέντρο του ιστού. Βρίσκεται σε κτίρια, στους τοίχους και στα υπόγεια. H μεσογειακή αράχνη (Loxosceles rufescens) βρίσκεται συνήθως σε αποθήκες, σοφίτες, κάτω από πέτρες ή σωρούς ξύλων.

Δημόσια Υγεία

Θεωρούνται σχετικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Τρόποι Διαχείρισης

Πρόληψη: Το πρώτο μέτρο είναι ο περιορισμός των σημείων που χρησιμοποιούν σαν καταφύγια. Πέτρες που αφήνουν κενά, σωροί τούβλων, ξύλων και άλλων υλικών πρέπει να απομακρύνονται.

Παρακολούθηση: Οι συχνοί έλεγχοι από ειδικούς συμβάλλουν στην εκτίμηση της κατάστασης σε χώρους που αναμένεται να βρεθούν τέτοια είδη.

Καταπολέμησή: Με υπολειμματικούς ψεκασμούς στα σημεία όπου συχνάζουν.
Για τους σκορπιούς πρέπει να γίνεται εξωτερικός ψεκασμός των τοίχων μέχρι ύψους 60cm από το έδαφος με ιδιαίτερη προσοχή σε φθορές ή ρωγμές των τοίχων. Εσωτερικά ο ψεκασμός εφαρμόζεται στο κάτω μέρος των εισόδων (πόρτες-παράθυρα), στο σοβατεπί και σε σκοτεινά σημεία όπου μπορούν να χρησιμεύσουν σαν καταφύγια των αραχνών.

Αράχνες αντιμετώπιση

Αράχνες αντιμετώπιση

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις αράχνες;

Επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς στην απεντόμωση