Κατσαρίδα κουζίνας ή ψιλή ή γερμανική (Blattella Germanica)

Η γερμανική κατσαρίδα ανήκει στην τάξη των Blattaria. Είναι κοσμοπολιτικά έντομα και ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα. Ήρθαν στη χώρα μας μέσω του διεθνούς εμπορίου.

Κατσαρίδα κουζίνας ή ψιλή ή γερμανική (Blattella Germanica)

Είναι το σημαντικότερο είδος, ίσως το πιο κοινό και το πιο δύσκολο στην καταπολέμηση. Τα ενήλικα έχουν μέγεθος 13-16mm και χρώμα ανοιχτό καφέ. Φέρουν 2 σχεδόν παράλληλες λωρίδες στο πρόνωτο (ραχιαίο τμήμα). Σε σχέση με τα είδη που αναφέρθηκαν, είναι το είδος κατσαρίδας με το μεγαλύτερο ωοπαραγωγικό δυναμικό. Ζει αρκετούς μήνες που συχνά ξεπερνούν τους 12. Το θηλυκό φέρει τα ωά σε σάκους (τα λεγόμενα ωοθήκια), που  περιέχουν 30 έως 40 αυγά. Η αναπαραγωγή γίνεται ολόκληρο το έτος αλλά ευνοείται ιδιαίτερα από το υγρό και θερμό περιβάλλον.
Εμφανίζουν 3-4 γενιές το χρόνο.
Βρίσκονται σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι προσβολές εμφανίζονται συχνά σε χώρους επεξεργασίας και αποθήκες τροφίμων και στις κατοικίες στις κουζίνες και στο μπάνιο. Τα αυγά τους μπορεί να μεταφερθούν μέσα σε κιβώτια τροφίμων, χαρτοκιβώτια, μηχανήματα και συσκευές ή υλικά που έχουν μεταφερθεί στα κτίρια από χώρους μη καθαρούς.

Ταξινόμηση
Η γερμανική κατσαρίδα ανήκει στην τάξη των Blattaria. Είναι κοσμοπολιτικά έντομα και ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα. Ήρθαν στη χώρα μας μέσω του διεθνούς εμπορίου.

Βιολογία
Τα περισσότερα είδη είναι εδαφόβια.
Δραστηριοποιούνται κατά την νύχτα και κρύβονται κατά την ημέρα.
Προτιμούν αυξημένη υγρασία ενώ διαβιούν ομαδικά σε κατάλληλα καταφύγια κοντά σε πηγές τροφής. Τα είδη τα οποία συναντούμε στα κτίρια κατά την ημέρα κρύβονται σε υγρά και σκοτεινά σημεία όπως ρωγμές και σχισμές (π.χ. ανάμεσα στα τούβλα, πίσω από ξεκολημένα πλακάκια, κάτω από παλιές ταπετσαρίες, πίσω από εικόνες, μεταξύ επίπλων και τοίχων, στις σωλήνες αποχέτευσης κ.ά.). Είναι είδη παμφάγα αλλά κατά κανόνα δεν είναι θηρευτές. Eίναι ετερομετάβολα έντομα, δηλ. έχουν τρία στάδια ανάπτυξης: αυγό- νύμφη- ακμαίο.

Καταπολέμηση

Εφαρμογή gel
Η εφαρμογή απεντόμωσης με χρήση gel εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών κατσαρίδας και κυρίως της γερμανικής κατσαρίδας B. germanica καθώς και για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών μυρμηγκιών. Το gel δρα ως εντομοκτόνο στομάχου και διαθέτει τροφελκυστικές ουσίες για την προσέλκυση των εντόμων. Η χρήση gel αποτελεί μια ασφαλή εφαρμογή απεντόμωσης για τους εφαρμοστές, τους χρήστες των χώρων και το περιβάλλον λόγω της εντοπισμένης και μικρής έκτασης εφαρμογής.

Κατσαρίδα κουζίνας αντιμετώπιση

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις κατσαρίδες;

Επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς στην απεντόμωση