Μυρμήγκια

Μπορούν να μεταφέρουν μικρόβια σε καθαρές περιοχές καθώς έρχονται από μακριά και πιθανόν να έχουν περάσει από απορρίμματα ή άλλες μολυσμένες περιοχές. Πολλές φορές κάνουν φωλιές σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και δημιουργούν προβλήματα.

Ταξινόμηση

Τα μυρμήγκια ανήκουν στην τάξη των Υμενοπτέρων. Υπάρχουν πολλά είδη που προκαλούν διάφορα προβλήματα σε αστικές περιοχές, με κυριότερα τα Monomorium pharaonis (μυρμήγκι του Φαραώ) και Lasius niger (μαύρο μυρμήγκι).

Βιολογία

Ζουν σε οργανωμένες αποικίες. Οι φωλιές τους βρίσκονται σε κορμούς δέντρων ή έχουν την μορφή υπογείων θαλάμων στο έδαφος. Στην φωλιά ζουν οι βασίλισσες που γεννούν τα αυγά, οι εργάτες, οι προνύμφες, τα αρσενικά και οι οπλίτες (στρατιώτες). Είναι ολομετάβολα (υφίστανται πλήρη μεταμόρφωση), δηλαδή τα στάδια ανάπτυξής τους είναι αυγό-προνύμφη-νύμφη-ακμαίο. Η βασίλισσα είναι το μεγαλύτερο μυρμήγκι της φωλιάς και δεν βγαίνει ποτέ έξω. Η βασίλισσα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της σμηνουργίας ως αναπαραγωγικό άτομο σμηνουργίας και για το λόγο αυτό, σε αυτό το στάδιο, φέρει πτέρυγες και πετά έξω από τη μητρική φωλιά. Κατά τη διάρκεια της σμηνουργίας, πολλά άλλα μυρμήγκια την ακολουθούν και χτίζουν μια νέα φωλιά με την νέα βασίλισσα. Αυτό γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο σε κάθε φωλιά, κατά τους θερινούς μήνες.

 

Monomorium pharaonis

Είναι μυρμήγκι με μικρό σώμα. Οι εργάτες έχουν μήκος 1,5–2mm και καφεκίτρινο χρώμα. Προτιμούν συνθήκες ζέστης και υγρασίας, γι’αυτό σε πολλές περιοχές περιορίζονται μέσα στα κτίρια. Έχουν πολλές βασίλισσες σε κάθε φωλιά. Οι εργάτες που αναζητούν τροφή αφήνουν την κύρια φωλιά με το γόνο, για να δημιουργήσουν περιφερειακές αποικίες όταν θεωρήσουν ότι απειλούνται. Συχνά «γεμίζουν» το κτίριο. Ο βιολογικός κύκλος του είδους αυτού δεν ξεπερνά τους δύο μήνες, ενώ οι βασίλισσες ζουν για αρκετά χρόνια.

Lasius niger

Οι εργάτες έχουν μήκος 2–5mm και σκούρο καφέ/μαύρο χρώμα. Τα μαύρα μυρμήγκια φτιάχνουν φωλιές σε εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους, κάτω από πλακοστρώσεις κ.λ.π. Διανύουν μεγάλες αποστάσεις για τροφή και νερό και συνήθως εισέρχονται μέσα σε κατοικίες, όπου η καταπολέμησή τους είναι απαραίτητη μόνον όταν αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα. Ο βιολογικός κύκλος των εργατών κυμαίνεται από 50 έως και 70 ημέρες. Μία αποικία μαύρων μυρμηγκιών έχει μία μόνο βασίλισσα και μερικές χιλιάδες άτομα.

Δημόσια Υγεία

Μπορούν να μεταφέρουν μικρόβια σε καθαρές περιοχές καθώς έρχονται από μακριά και πιθανόν να έχουν περάσει από απορρίμματα ή άλλες μολυσμένες περιοχές. Πολλές φορές κάνουν φωλιές σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και δημιουργούν προβλήματα.

Τρόποι Διαχείρισης

Πρόληψη: δεν θα πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα (π.χ. ανοικτά παράθυρα, ανοίγματα κάτω από πόρτες κ.ά.). Τα μυρμήγκια «εισβάλλουν» στο κτίριο για τροφή ή νερό. Διατηρούμε συνεπώς τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και κλεισμένα (π.χ. σε γυάλινα βάζα). Μια από τις απαιτούμενες δράσεις είναι και ο καθαρισμός των πάγκων εργασίας σε χώρους τροφίμων και τραπεζαρίες.
Παρακολούθηση: Συνιστάται η χρήση τροφοελκυστικών παγίδων για την καταγραφή της παρουσίας τους.
Αντιμετώπιση: Για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών διενεργούνται απευθείας ψεκασμοί με εντομοκτόνο επαφής στις φωλιές, υπολειμματικοί ψεκασμοί στα σημεία που βλέπουμε να κυκλοφορούν ενώ εφαρμόζονται και ειδικά μη τοξικά μυρμηγκοκτόνα πήγματα (gel).

Μυρμήγκια αντιμετώπιση

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα μυρμήγκια;

Επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς στην απεντόμωση