Ψεκασμός με εντομοκτόνα επαφής

Πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση βαδιστικών ή ιπτάμενων εντόμων.

Ο ψεκασμός με εντομοκτόνα επαφής πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση βαδιστικών ή ιπτάμενων εντόμων και συνίσταται στην ομοιόμορφη διαβροχή των επιφανειών με διάλυμα εντομοκτόνου σκευάσματος.

  • Ψεκασμός με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης
  • Υπολειμματικός ψεκασμός με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης
  • Νεφελοψεκασμός με θερμό ή ψυχρό εκνεφωτή (fogging)
  • Εφαρμογή Απεντόμωσης με καπνογόνο