Μυοκτονία

Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις ελέγχου παρασίτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, συμβάλλοντας στην προστασία του προσωπικού, των πελατών και της φήμης της επωνυμίας σας.

Πολλοί τύποι παρασίτων μπορούν να εισέλθουν στα κτίρια, εάν τους δοθεί η ευκαιρία, λόγω κακού σχεδιασμού και συντήρησης. Τα παράσιτα μπορούν να επωφεληθούν από τα κενά στις κατασκευές, από τις αποχετεύσεις μέχρι τις πόρτες, τα παράθυρα, γύρω από τις σωληνώσεις και τα καλώδια, τις οπές εξαερισμού και τα πάνελ που δεν εφαρμόζουν καλά και το υλικό της στέγης. Τα έντομα μπορούν να βρουν μικροσκοπικά κενά στην επίμονη αναζήτηση και ακολουθώντας το άρωμα της τροφής που προέρχεται από το εσωτερικό των κτιρίων.

Τα τρωκτικά είναι αρκετά ευέλικτα και έξυπνα για να διερευνούν ευκαιρίες, να αναλύουν πιθανές αδυναμίες και να βρίσκουν μέσα για να εισέλθουν σε κτίρια – ακόμη και να καταστρέφουν κατασκευές ή εξαρτήματα ροκανίζοντας για να δημιουργήσουν ή να μεγεθύνουν τρύπες, επειδή χρειάζονται μόνο μικροσκοπικά κενά για να περάσουν. Τα δόντια τους είναι αρκετά σκληρά για να ροκανίσουν πολλά υλικά, όπως ξύλο, καουτσούκ, μόλυβδο, φύλλα αλουμινίου, πλαστικό και σκυρόδεμα χαμηλής ποιότητας. Μπορούν να σκαρφαλώσουν σχεδόν σε οποιαδήποτε τραχιά, επίπεδη επιφάνεια και να τρέχουν κατά μήκος ή να σκαρφαλώνουν σωλήνες, καλώδια, φυτά, αποχετεύσεις και αγωγούς. Μεταφέρουν στο σώμα τους πάνω από 1500 παθογόνα για τον άνθρωπο μικρόβια.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οφείλουν να κρατήσουν τα παράσιτα έξω από το χώρο τους χρησιμοποιώντας τόσο προληπτικές πρακτικές όσο και κατάλληλες λύσεις προστασίας για να εμποδίσουν τις οδούς εισόδου.

Μέθοδοι προστασίας από παράσιτα για να κρατήσετε υπό έλεγχο τα ανεπιθύμητα παράσιτα

Αποτρέψτε την είσοδο

Τα κτίρια χρειάζεται να είναι ανθεκτικά στα παράσιτα, να καλύπτονται μικρά και μεγάλα κενά χρησιμοποιώντας υλικά ανθεκτικά σε τρωκτικά. Οι πόρτες είναι αναγκαίο να είναι ανθεκτικές και να καλύπτονται στη βάση τους με ειδική μεταλλική ταινία με βούρτσα από ιδιαίτερα σκληρή τρίχα, για κάλυψη κενών σε πόρτες, ράμπες κλπ. Απαιτείται προστασία εισόδου εντόμων, και και αποτροπή της εισόδου τους στα κτίρια μέσω ειδικών χώρων φόρτωσης αλλά και κυλινδρικών θυρών με ειδικά σχεδιασμένα φράγματα.

Μειώστε τη ζημιά

Η προστασία από τα παράσιτα με χρήση κατάλληλων υλικών μπορεί να αποτρέψει ζημιές που προκαλούνται από τρωκτικά και άλλα παράσιτα, όπως πτηνά, συμπεριλαμβανομένου του ροκανίσματος γύρω από σωλήνες, καλώδια και πόρτες, ζημιές από περιττώματα, υλικά δημιουργίας φωλιάς και κατανάλωση αποθηκευμένων τροφίμων.

Μειώστε το κόστος

Η επένδυση σε μέτρα στεγανοποίησης του χώρου οδηγεί στην αποτροπή της εισόδου παρασίτων στα κτίρια, στην ελλειψη προσβολών, αποφυγή μελλοντικού υψηλού κόστους εξάλειψης και αποκατάστασης ζημιών και αποφυγή βλάβης στη φήμη της επιχείρησης που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πελατών.

Αποτελεσματικές λύσεις προστασίας από παράσιτα για την επιχείρησή σας

Η ευρεία εμπειρία μας με πελάτες σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε μερικά από τα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα προστασίας από παράσιτα για την επίλυση δυσεπίλυτων προβλημάτων παρασίτων. Ακολουθούν τρεις από τις πιο πρόσφατες λύσεις μας για την προστασία των χώρων πελατών.

Η μυοκτονία με χημικές μεθόδους στηρίζεται κυρίως στη χρήση χημικών τοξικών δολωμάτων, τα οποία ονομάζονται μυοκτόνα και μετά την κατανάλωσή τους από τα τρωκτικά προκαλούν το θάνατό τους.

 

Ο στόχος μας

Καταστολή εισβολής ποντικών
Καλύπτουμε έκτακτα προβλήματα και εισβολές ποντικών σε οποιοδήποτε χώρο.


Πρόληψη εισβολής ποντικών
Δημιουργούμε και συντηρούμε συστήματα δολωματικών σταθμών και παγίδων σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους για αποτελεσματικό έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών.

 

Μαθοδολογία καταπολέμησης

Με μυοκτόνα σκευάσματα τελευταίας γενιάς με αιμολυτική δράση.
Τα τρωκτικά αποθνήσκουν μετά τη λήψη τους σε διάστημα 5 με 10 ημέρες ανάλογα με το μέγεθός τους και μακριά από το σημείο που έφαγαν το δόλωμα χωρίς να δημιουργείται δολωματοφοβία ή υποψία στα υπόλοιπα.
Χρήση δολωματικών σταθμών, παγίδων καθώς επίσης δαγκάνες, κόλλες κ.λ.π.
Σημειώνεται πως η πρόληψη συνιστάται ως η καλύτερη θεραπεία.
Το σφράγισμα πιθανών σημείων πρόσβασης, καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, λυμάτων καθώς και καλύτερη σχεδίαση διασφαλίζουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.


Κυριότερα επιβλαβή τρωκτικά
Ποντικός των φρεατίων – Καφέ αρουραίος (Rattus norvegicus)
Αρουραίος της στέγης – Μαύρος αρουραίος (Rattus rattus)
Οικιακός ποντικός – House Mouse (Mus musculus)


Μετά από κάθε εφαρμογή
Χορηγούμε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ μυοκτονίας, για κάθε υγειονομικό έλεγχο.

 

Μυοκτονία χωρίς φάρμακα

Η Μυοκτονία μπορεί να διενεργηθεί και χωρίς την χρήση χημικών σκευασμάτων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με την διάδοση των βιολογικών προϊόντων οι μη χημικές μέθοδοι έχουν γίνει περισσότερο γνωστές και διαδεδομένες.

Στο εσωτερικό εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται τρόφιμα και ποτά αποφεύγεται η χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων. Αντί αυτών χρησιμοποιούνται παγίδες πολλαπλών συλλήψεων και φάκες. Επίσης χρησιμοποιούνται –αν και όχι τόσο διαδεδομένα- παγίδες σύλληψης τρωκτικών που σκοτώνουν τα τρωκτικά με χρήση CO2 ή με ηλεκτρικό ρεύμα.