Ψαράκια

Τα ψαράκια (Lepisma saccharina – λέπισμα το αργυρόχρουν) είναι έντομα που πήραν το όνομά τους λόγω του σχήματός τους, γκιρζωπού προς σταχτί χρώματος, μεγέθους περίπου 12 χιλιοστά και σκεπάζονται από ασημί λέπια

Σκορπιοί

Νυχτόβια σαρκοφάγα αραχνοειδή που διαθέτουν 4 ζεύγη πόδια, ενώ προτιμούν να κρύβονται σε ζεστά, υγρά και σκοτεινά σημεία

Σκαθάρια (του αγρού)

Συνήθως κρύβονται σε σκοτεινά και υγρά σημεία κάτω από φυτά ή πέτρες, ανάμεσα σε λουλούδια κ.λ.π. Αν και δεν θεωρούνται παράσιτα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα όταν παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός εντόμων στους εσωτερικούς χώρους.

Μυρμήγκια

Οι φωλιές τους βρίσκονται σε κορμούς δέντρων ή έχουν την μορφή υπογείων θαλάμων στο έδαφος, ακόμα και σε ηλεκτρικούς πίνακες, δημιουργώντας προβλήματα. Στις φωλιές ζουν οι βασίλισσες που γεννούν τα αβγά, οι εργάτες, οι προνύμφες, τα αρσενικά και οι οπλίτες (στρατιώτες).

Μυριόποδα & Σαρανταποδαρούσες

Τα πιο συνηθισμένα είναι τα σκαθάρια του αγρού (ground beetles), οι ψαλίδες, οι σαρανταποδαρούσες και τα άλλα μυριάποδα, οι γρύλοι κ.λ.π. Δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον αφού είναι κυρίως φυτοφάγα.

Κάμπια του πεύκου

Είναι νυκτόβιο λεπιδόπτερο της οικογένειας Thaumetopoeidae. Το προνυμφικό στάδιο του εντόμου καταναλώνει μεγάλο μέρος της φυλλικής επιφάνειας με αποτέλεσμα να περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη των νεαρών δένδρων.

Γρύλλοι

Όταν απαιτείται αντιμετώπιση γίνεται με την εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών στα σημεία συνάθροισης ή μετακίνησης τους. Τα παρασιτοκτόνα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, είναι τα ίδια που χρησιμοποιούνται και για την καταπολέμηση άλλων ερπόντων εντόμων (π.χ. κατσαρίδες, μυρμήγκια).

Αράχνες

Βρίσκονται σε κτίρια, στους τοίχους και στα υπόγεια. H μεσογειακή αράχνη βρίσκεται συνήθως σε αποθήκες, σοφίτες, κάτω από πέτρες ή σωρούς ξύλων.

Ακάρεα

Αντιμετώπιση με ορισμένα εντομοκτόνα ή ακαρεοκτόνα, ανάλογα την περίπτωση και απομάκρυνσή τους με καθαρισμό (ειδικές σκούπες).